Systemy elektroenergetyczne – modelowanie i projektowanie graficzne instalacji elektrycznych na statkach


Transport wodny to bardzo intensywnie rozwijająca się branża, a kierunek, jaki obiera technologiczny postęp w znacznym stopniu podporządkowany jest rosnącym wymaganiom ekologicznym. Coraz większa presja na zapewnienie efektywności energetycznej oraz wysokie wymagania w stosunku do niezawodności dostarczają dziś impulsów do wprowadzania nowych rozwiązań w obszarze napędów elektrycznych, układów magazynowania energii elektrycznej i układów rozdziału energii elektrycznej. Niestety w wielu przypadkach wiąże się to z pogorszeniem jakości zasilania kluczowych odbiorników energii elektrycznej oraz wprowadzaniem różnego rodzaju zaburzeń, co zwiększa ryzyko awarii i katastrofy okrętowej.


Dzięki nam możliwe jest stworzenie interaktywnego modelu systemu elektroenergetycznego na statku
i sprawdzenie go na żywo

Więcej
O nas

Wyspecjalizowaliśmy się w obszarze modelowania okrętowych systemów elektroenergetycznych. Wykorzystujemy w tym celu software, który pozwala na budowanie modeli systemów elektroenergetycznych na poziomie uproszczonym, będących bardzo przydatnym narzędziem na wstępnych etapach projektowania. Wykonujemy również rozbudowane i szczegółowe modele, dzięki którym możliwe jest wykonanie szeregu symulacji różnych stanów pracy systemu.

Wśród naszych klientów znajdują się stocznie, biura projektowe działające w branży morskiej i elektrycznej, integratorzy systemów, producenci elementów systemów elektroenergetycznych na statkach. Współpracujemy z wieloma firmami z branży morskiej i elektrycznej, a naszymi partnerami są m.in. NMG, Typhoon HIL, Schneider, DEIFF, American Bureau of Shipping, Polski Rejestr Statków czy Uniwersytet Morski w Gdyni.

Okres realizacji Projektu został wydłużony do 30.09.2022.


Co zyskasz dzięki modelowi systemu elektroenergetycznego?
  • optymalizację zaprojektowanego systemu elektroenergetycznego na etapie projektowania i lepszy dobór urządzeń
  • przyspieszenie etapu instalacji urządzeń: dzięki ich wcześniejszym testom i parametryzacji przed montażem na jednostkach, wyeliminowane jest ryzyko uszkodzenia poszczególnych komponentów systemu w warunkach rzeczywistych
  • rezygnację z części testów: dzięki współpracy z towarzystwami klasyfikacyjnymi można przyspieszyć próby morskie, pomijając niektóre testy na podstawie wyników symulacji
  • usprawnienie serwisu: dzięki możliwości przygotowania sprzętu jeszcze przed rozpoczęciem rzeczywistych prac na jednostce
  • lepsze planowanie przeglądów dzięki utrzymaniu cyfrowego modelu i wydłużenie żywotności urządzeń

Wirtualny model systemu elektroenergetycznego pozwala na:

  • możliwość przeprowadzenia wirtualnych pomiarów parametrów systemu elektroenergetycznego z dużą wiarygodnością jeszcze na etapie jego projektowania
  • możliwość skontrolowania poziomów zniekształceń oraz zapadów napięcia i częstotliwości w stanach dynamicznych, powodowanych rozruchem odbiorników dużych mocy

Środowisko modelowania i symulacji wyposażone jest w sprzętowy symulator HIL (hardware-in-the-loop). Umożliwia on połączenie kluczowych układów sterowania i kontroli (np. układów regulacji napięcia i prędkości obrotowej) z wirtualnym modelem. Dzięki temu dodatkowo zwiększa się wiarygodność wyników symulacji oraz możliwy jest dobór ich nastaw jeszcze przed fizycznymi próbami na nowo budowanej jednostce.


Sprawdź naszą ofertę
Skontaktuj się z nami!