O projekcie

Zintegrowany system modelowania oraz graficznego projektowania instalacji elektrycznych na statkach
Projekt współfinansowany ze środków unijnych w ramach inicjatywy InnoShip

Celem projektu jest opracowanie specjalistycznej platformy umożliwiającej szybkie i proste modelowanie oraz symulacje okrętowych systemów elektroenergetycznych. Rozwiązanie dedykowane jest stoczniom oraz innym firmom z przemysłu stoczniowego i branży morskiej.

W projekcie przewidziane są dwa etapy:

BADANIA PRZEMYSŁOWE:

  • Opracowanie koncepcji i założeń do platformy, identyfikacja i weryfikacja środowiska pracy systemu projektowego
  • Stworzenie serii modeli systemów elektroenergetycznych i weryfikacja ich stabilności podczas zmian parametryzacji elementów składowych

PRACE ROZWOJOWE:

  • Budowa platformy symulacyjno-projektowej, badanie zachowania platformy w zdefiniowanych scenariuszach działania
  • Koncepcja i budowa laboratorium projektowego, weryfikacja eksperymentalna środowiska programistycznego i laboratoryjnego w warunkach rzeczywistych

Główne cele projektu

Stworzenie specjalistycznego, innowacyjnego narzędzia wspierającego prace projektowe
Stworzenie biblioteki zawierającej modele systemów elektroenergetycznych oraz modele poszczególnych urządzeń
Umożliwienie wstępnego testowania systemów elektroenergetycznych z wykorzystaniem technologii Hardware-in-the-loop przed fizycznym montażem
Skrócenie etapu projektowego

Kogo może zainteresować nasze rozwiązanie?

Biura projektowe
Stocznie
Integratorów systemów elektroenergetycznych
Armatorów

Konsorcjum projektowe

RES
Firma wyspecjalizowana w zakresie morskich systemów elektroenergetycznych (projektowanie, produkcja, montaż). Posiada własny zakład produkcyjny wytwarzający urządzenia dla jednostek pływających na całym świecie. W projekcie jest Liderem wskazującym kierunek działań oraz dostarczającym najważniejsze algorytmy automatyzacji.


RES

NMG
Firma zajmująca się wytwarzaniem oprogramowania dla przemysłu energetycznego i nie tylko. Współpracuje z największymi firmami z branży w Polsce, a na swoim koncie ma już setki wdrożeń. W konsorcjum odpowiedzialna za stworzenie oprogramowania klienckiego.


NMG