Oferta

ETAP PROJEKTU CZYNNOŚĆ
1 Analiza wymagań Klienta Określona koncepcja architektury systemu opracowana przez Klienta
2 Koncepcja opracowana w Laboratorium
3 Etap projektu kencepcyjnego Wybór z baz danych modeli Systemu i urządzeń dla etapu „concept design”
4 Przeprowadzenie serii symulacji pod kątem uściślenia parametrów wymagań Klienta
5 Analiza wyników symulacji – uszczegółowienie modelu Systemu dla etapu Projektu wstępnego „preliminary design”
6 Etap projektu wstępnego „preliminary design” Przeprowadzenie serii symulacji pod kątem uściślenia wymagań dla spełnienia standardów towarzystw klasyfikacyjnych
7 Analiza wyników symulacji – uszczegółowienie modelu Systemu dla etapu Projektu Technicznego „baseline design”
8 Etap projektu technicznego„baseline design” Przeprowadzenie serii symulacji pod kątem uściślenia wymagań dla spełnienia standardów towarzystw klasyfikacyjnych
9 Opracowanie końcowej architekury systemu (schmat + wybrane urządzeniaw systemie)
10 Etap realizacji i badań systemu na statku. Weryfikacja modelu – badania na jednostce wybranych parametrów reprezentujących jakość energii elektrycznej
11 Wprowadzenie ostatecznej architektury i parametrów systemu do Bazy Danych.

Warianty usług

Modelowanie Okrętowego Systemu Elektroenergetycznego (SEe) jednostki pływającej

 • pełen cykl,
 • realizacja pozycji od 1 do 11
 • efekt końcowy – opracowanie wielowariantowej koncepcji systemu i szczegółowego modelu SEe, umożliwiającego ocenę charakterystyk zasilania dla normalnych stanów eksploatacyjnych jednostki pływającej oraz wybranych scenariuszy awaryjnych, dobór i weryfikację nastaw regulatorów napięcia i elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej, a także testowanie układów PMS. Stały dostęp do wyników cząstkowych i sparametryzowanych modeli, przechowywanych w Bazach Danych modeli SEe.

Projektowanie Systemu Elektroenergetycznego (SEe) jednostki pływającej

 • Klient dostarcza kompletny projekt koncepcyjny,
 • realizacja pozycji od 3 do 11,
 • efekt końcowy – szczegółowy model SEe, umożliwiający ocenę charakterystyk zasilania dla normalnych stanów eksploatacyjnych jednostki pływającej oraz wybranych scenariuszy awaryjnych, dobór i weryfikację nastaw regulatorów napięcia i elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej, a także testowanie układów PMS. Stały dostęp wyników cząstkowych i sparametryzowanych modeli, przechowywanych w Bazach Danych modeli SEe.

Modernizacja SEe

 • Klient zmienia częściowo architekturę SEe statku;
 • realizacja pozycji od 8 do 11,
 • efekt końcowy – modele SEe (aktualny i skorygowany), umożliwiające ocenę charakterystyk zasilania dla normalnych stanów eksploatacyjnych jednostki pływającej oraz wybranych scenariuszy awaryjnych, dobór i weryfikację nastaw regulatorów napięcia i elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej, a także testowanie układów PMS. Stały dostęp wyników cząstkowych i sparametryzowanych modeli, przechowywanych w Bazach Danych modeli SEe.

Wymiana (zmiana producenta lub typu) pojedynczych urządzeń

 • Klient wymienia podstawowe urządzenie SEe statku;
 • realizacja pozycji od 8 do 11,
 • efekt końcowy – model SEe sparametryzowany wielowariantowo, umożliwiający ocenę charakterystyk zasilania dla normalnych stanów eksploatacyjnych jednostki pływającej oraz wybranych scenariuszy awaryjnych, dobór i weryfikację nastaw regulatorów napięcia i elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej, a także testowanie układów PMS. Stały dostęp wyników cząstkowych i sparametryzowanych modeli, przechowywanych w Bazach Danych modeli SEe.

Klientem jest dostawca podstawowych mechanizmów i urządzeń dla SEe
(prezentuje Armatorowi/Integratorowi swój wyrób działający w ramach wybranego SEe)

 • realizacja pozycji od 6 do 7, oraz 10 i 11.
 • efekt końcowy – model SEe wraz z weryfikacją modelu urządzenia, umożliwiający ocenę charakterystyk zasilania dla normalnych stanów eksploatacyjnych jednostki pływającej oraz wybranych scenariuszy awaryjnych, dobór i weryfikację nastaw regulatorów napięcia i elektronicznych regulatorów prędkości obrotowej, a także testowanie układów PMS. Stały dostęp wyników cząstkowych i sparametryzowanych modeli, przechowywanych w Bazach Danych modeli SEe.

Weryfikacja eksperymentalna i kalibracja (opcjonalnie) modelu SEe w czasie prób morskich jednostki pływającej wraz z przygotowanie szczegółowego raportu.

Weryfikacja eksperymentalna modelu urządzenia dostawcy w laboratorium projektowym, w czasie prób na uwięzi lub w czasie prób morskich.


Kontakt